Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Projekt

Biogasplan Bornholm

Projektet er afsluttet.
Læs mere
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.
Projektet er afsluttet. Læs baggrunden for projektet:

På Bornholm har vi en fordelagtig mulighed for at forøge øens biogasproduktion markant og dermed sikre, at den grønne omstilling speedes op inden for industrien, skibsfarten og den tunge transport

Danmark skal sætte turbo på den grønne omstilling. Det står klart efter Regeringens præsentation d. 19. april 2022 af planen ‘Danmark kan mere II’. Biogas er udpeget som en central faktor i denne omstilling, og på Bornholm kan vi være med helt fremme i udnyttelsen af den bornholmske biomasse til produktion af f.eks. grøn energi, grøn gas til industrien samt grønne brændstoffer til bustrafikken, skibstrafikken og øens logistikvirksomheder.

I forbindelse med etableringen af Nationalt Center for Grøn Energi og BRKs energistrategi i øvrigt vil landbruget stille de enorme ressourcer til rådighed, som kan give fundamentet til en op til 4 gange højere biogasproduktion på øen. Målet er at skabe en cirkulær økonomi, hvor øen med biogasproduktionen opnår en såkaldt ‘dobbelt klimaeffekt’, da biogassen dels opsamler den CO2 og metan (CH₄) som naturligt udledes af f.eks. husdyrproduktionen og omdanner dette til grøn energi og samtidig sikrer, at næringsrige gødningsprodukter, som ikke skader naturen, bruges på markerne.

Det bornholmske landbrugs generelt store fokus på bæredygtighed kan med fordel blive en stærkere og mere integreret del af øens grønne omstilling. Bornholms Landbrug & Fødevarer er dermed parat til at tage et fundamentalt ansvar for, at landbrugets evne til rent faktisk at kunne levere biomasse til den grønne produktion af energi og ressourcer bliver en realitet i et betydeligt omfang og med et betydeligt bidrag.

Målet er at skabe en såkaldt 'cirkulær økonomi', hvor hele processen forbliver i et 'grønt' kredsløb.

Download Biogasplan Bornholm

Andre af vores igangværende projekter

IPM-projekt

Læs mere

Contracts2.0

Læs mere

Bæredygtige spisesteder og madoplevelser

Læs mere

Blomstrende grøftekanter

Læs mere

Agerlandets fugle

Læs mere

Bornholm Blomstrer

Læs mere

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.