Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Projekt

Agerlandets fugle

Projektet er afsluttet.
Læs mere
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.
Projektet er afsluttet. Læs baggrunden for projektet:

Viben og lærken er glade forårsbebudere, som har fulgt landmændene i mange hundrede år. De holder nemlig til på de åbne marker, hvor de lægger deres æg for at opfostre en ny generation.

Men agerlandets fugle er i tilbagegang. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) på Bornholm har i 2020 talt viber langs faste ruter. Bestanden langs de bornholmske tælleruterne er fra 1998 til 2020 reduceret med 44%, og den samlede bornholmske vibebestand er derfor i tilbagegang. Samme billede tegner sig for lærker og agerhøns.

Det forsøger Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm, Danmarks Naturfredningsforening på Bornholm, Danmarks Jægerforbund på Bornholm og Bornholms Landbrug & Fødevarer at gøre noget ved, og derfor har de fire organisationer sammen besøgt i alt 8 landmænd, som har meldt sig til at gøre en ekstra indsats for agerlandets fugle. Målet er sammen at få udbredt viden om, og erfaringer med, hvordan landbruget kan tiltrække flere viber, lærker og agerhøns. Det sker bl.a. ved at lave barjordsstriber, lærkepletter og vibelavninger.

Bornholms Regionskommune har støtte initiativet med 100.000 kr. fra Biodiversitetspuljen. Derudover har også 15. juni fonden støttet projektet, som løber til og med 2023.

Undervejs kan landmænd blive nomineret og valgt til ”Agerlandets fugleven”.

Man kan læse mer om, hvad man kan gøre for naturen på de braklagte arealer i DOF's pjece "Fuglevenlig brak - en praksisnær guide", som man finder link til nedenfor.

Agerhøns
Pjecen Fuglevenlig brak

Andre af vores igangværende projekter

IPM-projekt

Læs mere

Contracts2.0

Læs mere

Bæredygtige spisesteder og madoplevelser

Læs mere

Blomstrende grøftekanter

Læs mere

Biogasplan Bornholm

Læs mere

Bornholm Blomstrer

Læs mere

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.