Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 4 - Juni 2024
Biogasplan Bornholm er nu lanceret

Biogasplan Bornholm er nu lanceret

Der er basis for at skalere produktionen af biogas betydeligt op på Bornholm, og det er vigtigt for fremtiden
● Dugfrisk nyt fra BLF

Sådan sagde vi i 2022 efter vores Klimaworkshops med deltagelse af Professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet, og sådan siger vi igen her i 2023, hvor vi nu i samarbejde med en række interessenter har udarbejdet planen, vi kalder for ”Biogasplan Bornholm”.

BLF ser det som en meget stor fordel at anvende meget mere biomasse i biogasproduktionen, fordi det er ét af værktøjerne til den grønne omstilling.

Med en øget produktion af grøn biogas imødekommer vi samfundets behov for meget mere grøn energi. Aftagerne af biogassen vil med stor sandsynlighed være både industri og transport, og det er ikke afhængig af nye teknologier og PtX. Det er en værdikæde mellem sektorer, vi på den eksisterende teknologi kan etablere i morgen.

Set fra landbrugets perspektiv vil en øget biogasproduktion være medvirkende til at reducere på bedrifternes samlede CO2 udledning på Bornholm. Det er vigtigt i forhold til den eksisterende Klimalov, hvor landbruget har bindende mål, der skal indfries inden 2030. Med øget biogasproduktion tager vi ansvar for netop den grønne omstilling. BLF ser store problemer ved en kommende CO2-afgift og det niveau, som Klimarådet anbefaler, eftersom det vil være direkte skadeligt for den grønne omstilling af fødevareproduktionen i verden. Men Klimarådet anbefaler i deres samling af indsatser også en udvidet biogasproduktion i Danmark.

Hvorfor kommer Biogasplan Bornholm så nu, og hvad kan den?

Biogasplan Bornholm lanceres nu, fordi vi nærmer os en periode, hvor der skal tages nogle vigtige beslutninger på flere niveauer. Bornholms Regionskommune har sendt Bigadans ansøgning om udvidelse af anlægget ved Bioenergi Bornholm i offentlig høring, en høring der løber frem til den 13. april.

For landmændene udestår der vigtige beslutninger om at blive leverandører, herunder forhandlinger om pris og generelle betingelser for klimakreditter.

For øvrige aktører, der enten er forsyningsselskaber eller er potentielle aftagere af biogas og evt. overskydende CO2, så er biogasplanen vigtig for deres fremtidige planlægning.

Biogasplan Bornholm kan derudover være et supplerende dokument, der kan lægges til høringsmaterialet og senere bruges af Kommunalbestyrelsen ved godkendelse af en ny lokalplan.

Biogasplan Bornholm og referencegruppen omkring Biogasplan kommer til at bruge Biogasplanen i det videre arbejde omkring Energiø og de afledte effekter, herunder bruge planen som afsæt til den nødvendige innovation og udvikling i industri og transportsektoren.

Interessentgruppen omkring udarbejdelsen af Biogasplan Bornholm repræsenterer BEOF, BRK, BCB, Rønne Havn, Nationalt Center for Grøn Energi, Biomasse-Leverandørforeningen, Halm-Leverandørforeningen og Bigadan.

Læs mere om Biogasplan Bornholm under projekter.

Du kan læse Biogasplan Bornholm her

For mere information:

No items found.

Kalender

Ingen kommende begivenheder er planlagt netop nu.
Læs seneste udgave

Nyt fra BLF

Vær fuldt opdateret på landbrugets udvikling, ny viden, kommende arrangementer og meget mere.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.