Vi sidder klar til at hjælpe dig: mandag—torsdag kl. 8—16 og fredag kl. 8—15.
Seneste 'Nyt fra BLF':
November 2022

I en virksomhed med få ansatte, hvor ledere og mellemledere har mange funktioner i løbet af en travl arbejdsdag, er ledelse nøglen til en god virksomhed.

De typiske udfordringer vi møder hos landmanden eller ude i de Små og Mellemstore Virksomheder (SMV’er) er:

 • Mangel på kommunikation
 • Manglende krav til ansatte, ikke rette medarbejder på pladsen
 • Ingen MUS-samtaler eller samtaler, der binder virksomhedens mål sammen med medarbejdernes kompetencer
 • Ingen synlig Mission, Vision og Strategi
 • Ingen synlige eller aftalte Værdi- og Adfærdskodeks
 • Ingen aftalte målsætninger
 • Ingen HR-strategi

Vi har 3 ERFA grupper, og der er plads til flere deltagere og flere grupper. ERFA gruppernes sammensætning er i øjeblikket ejere og driftsledere fra landbruget. De kan kombineres tværfagligt eller holdes inden for specifikke fagområder. Vi er dog af den overbevisning, at de forskellige faggrene kan lære meget af hinanden og få overført de ledelsesmæssige erfaringer fra én virksomhed til en anden.

Tilmelding til nye ERFA grupper sker ved at kontakte os — se nedenfor.

ERFA deltagelsen koster 700 kr. pr. deltager inklusiv frokost, og hver gruppe sammensættes med 6-8 deltagere.

Foruden at der i ERFA grupperne tages specifikke udfordringer op, som de enkelte deltagere ønsker sparring omkring, så er indholdet af ERFA grupperne nedenstående:

Personaleledelse

 • Ledelse og lederrollen
 • Ledelsesformer og valg af ledelsesform
 • Ledelseskommunikation og ledelsessamtaler
 • Ledelsesværktøjer til ledelse i praksis
 • Personlig ledelse: Hvad spiller ind, og hvilken profil er du som leder?
 • Hvordan skabes og udvikles motivation, engagement og ansvarlighed i virksomheden
 • SWOT analysen og dens anvendelse i egen virksomhed
 • Gruppens egne erfaringer som cases
 • Øvrige

Virksomhedsledelse

 • Strategisk ledelse
 • Udvikling af Mission, Vision og Strategi
  Herunder:
 • Analyse af omgivelserne og dine interessenter
 • Analyse af ressourcer
 • Opstilling af forskellige strategiske muligheder
 • Valg af strategi
 • Implementering og styring

Fokus på mellemlederen

 • Mellemlederens betydning og rolle i virksomheden
 • Kommunikation som ledelsesværktøj
 • Ledelse i praksis
 • Helhedsforståelse
 • Personlig ledelse
 • Systematisk ledelse ved anvendelse af ledelsesværktøjer
 • Ledelsessamtaler
 • Kompetenceudviklingsplaner
 • Læring: Hvordan oplæres og integreres nye medarbejdere effektivt
 • Styring efter handleplaner
 • Mødeledelse
 • Øvrige

Få hjælp og svar på dine spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om
Erfagrupper i ledelse
eller har brug for vores assistance, er du altid meget velkommen til at kontakte os.
Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.