Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Om BLF

Lejere på Kannikegaard

Ud over at huse vores egne 30 medarbejdere, har vi også flere firmaer og foreninger, der lejer sig ind hos os på Kannikegaard. Via menuen til venstre kan du finde flere oplysninger om vores lejere.

Bornholms & Christiansøs Fiskeriforening

I efteråret 2018 rykkede Bornholms & Christiansøs Fiskeriforening teltpælene op og flyttede kontoret og fiskerikonsulent Hans Madsen ind på Kannikegaard. Hans træffes på tlf. 2034 7360 eller på mail hans@bcff.dk.

Bornholms & Christiansøs Fiskeriforening er en forholdsvis lille forening men med store udfordringer for dets medlemmer. I visse sammenhænge kan et samarbejde med en større forening, som eksempelvis Bornholms Landbrug & Fødevarer, om at forbedre rammerne for fødevareproduktionen, herunder fiskeriet, være nyttig.

Bornholms Travselskab

Bornholms Travselskab har gennem mange år haft kontor på Kannikegaard.

Driftsleder Charlotte Berg er at træffe på kontoret - ring på 8881 1209. Læs mere om travlselskabet og Bornholms Brand Park her.

Klink & Jensen

Bornholms Landbrug & Fødevarer har indgået et samarbejde med Klink & Jensen Forsikringsmæglere A/S, ved at de har lejet sig ind på et kontorlokale på 1. sal. Forsikringsmægler Lars Bresemann, sidder nu på kontoret her på Kannikegaard og kan træffes på tlf. 22 60 19 40 eller mail: labr@klinkogjensen.dk.

Læs mere om Klink & Jensen Forsikringsmæglere A/S på deres hjemmeside.

Skovdyrkerforeningen

I vid udstrækning betjener Skovdyrkerne og Bornholms Landbrug & Fødevarer de samme lodsejere, da der til rigtig mange landbrug også hører et større eller mindre skovareal. Et samarbejde mellem de to foreninger er derfor helt naturligt, da vi derved effektivt og kvalificeret at kan tilbyde medlemmerne en totalrådgivning på deres ejendomme.

Simon Wæhrens, skovfoged hos Skovdyrkerne Øerne, har kontorplads på Kannikegaard, hvor han er at træffe et par dage om ugen. Steffen kan kontaktes på tlf. 6120 5158.

Læs mere om Skovdyrkerne på deres hjemmeside.

Vikarservice Bornholm

Birte Hansen, Vikarservice Bornholm, har kontor på Kannikegaard og har kontortid tirsdag og onsdag fra kl. 9.00 - kl. 12.00 - eller efter aftale.

Derudover kan Birte altid træffes på telefon 23 46 65 63.

VikarService Bornholm leverer blandt andet mandskab til landbrug, anlægsgartnere, entreprenører, håndværkere, maskinstationer, kirker, industri, skovarbejde, snerydning, private samt andre, der kan bruge en god stabil arbejdskraft i kortere eller længere perioder.

Bornholms VikarService har eksisteret siden 1977.

Haveservice:

  • Græsslåning, Klipning af hæk, Beskæring af buske, træer m.m.

Kontorarbejde:

  • Har du brug for hjælp til at "finde" dit skrivebord.
  • Vi hjælper gerne med at udføre diverse kontoropgaver.

Læs mere på Vikarservice Bornholms hjemmeside.

Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.
Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.