Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 4 - Juni 2024
Om BLF

Kontingent

Det samlede kontingent i 2024 for aktive jordbrugere består af:

  1. Andel til Landbrug & Fødevarer
  2. Andel til Bornholms Landbrug & Fødevarer

Bornholms Landbrug & Fødevarer følger Landbrug & Fødevarers kontingentmodel, der er baseret på bedriftsmedlemmernes landbrugsmæssige produktion, samt faste satser for de øvrige medlemskategorier. Du kan se kontingentpriserne for 2024 herunder.

Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.
Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.