Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 4 - Juni 2024
Workshop om Bornholms klimahandleplan

Workshop om Bornholms klimahandleplan

Det bornholmske landbrug er inviteret med til at udvikle Bornholms klimahandleplan, en del af Danmarks klimaplan
● Dugfrisk nyt fra BLF

Bornholms Regionskommune har tilmeldt sig DK2020, hvor kommuner landet over skal udarbejde egen klimahandleplan. Bornholms Landbrug & Fødevarer er inviteret med i arbejdet med klimahandleplanen og har plads i styregruppen.

Nu vil BRK give erhvervslivet, borgere og foreninger mulighed for at komme med input til klimahandleplanen. For landbrugets vedkommende sker det ved en workshop den 30. august. Mange har fået en direkte invitation tilsendt, men andre landmænd er også velkomne.

Nedenfor kan du se, hvad BRK skriver om de to arrangementer, og ved at følge linket kan du tilmelde dig workshoppen.

Klima: Vær med til at finde løsningerne

Bornholm skal have en klimahandleplan, der viser, hvordan vi opnår klimaneutralitet senest i 2050 og hvordan vi tilpasser os klimaforandringerne.

Eksisterende og planlagte tiltag på Bornholm skal tænkes sammen, og der vil blive peget på nye løsninger og handlinger for at reducere CO2-udledningen hos alle aktører. Som baggrund for klimahandleplanen er Bornholms CO2-udledninger blevet kortlagt, og resultaterne kan du få indsigt i på to arrangementer målrettet henholdsvis erhvervslivet, herunder landbruget, og borgere og foreninger.

Kom og vær med til at finde løsningerne:

1. Workshop den 30. august kl. 13-15.30 for erhvervsliv og landbrug

Til workshoppen skal der arbejdes på at finde løsninger, der er gode for klimaet og som samtidig fremtidssikrer bornholmske virksomheder og landbrug i et marked med øget fokus på grønne og bæredygtige løsninger.

Yderligere information om program og tilmelding via dette link: Workshop om Bornholms Klimahandleplan (mitarrangement.dk)

2. Borgermøde den 13. september kl. 19-21 for borgere og foreninger

Alle Bornholmere er inviteret til at sætte ord på, hvad vi som borgere kan gøre for at være med til at nå målet om et bæredygtigt samfund.Det kan være at skifte benzinbilen ud med en elbil, oliefyret ud med en elektrisk varmepumpe, kostomlægning, flere ture på cyklen, eller noget helt andet. Alle der deltager i mødet har mulighed for at komme med input til Bornholms klimahandleplan og dermed være med til at sætte retningen for, hvordan vi fremadrettet skal arbejde med den grønne omstilling på Bornholm.Tilmelding via dette link: dk2020borgermøde(mitarrangement.dk)

For yderligere information kontakt udviklingskonsulent Marie Wibe, Marie.Wibe@brk.dk, telefon 2459 1972

For mere information:

No items found.

Kalender

Ingen kommende begivenheder er planlagt netop nu.
Læs seneste udgave

Nyt fra BLF

Vær fuldt opdateret på landbrugets udvikling, ny viden, kommende arrangementer og meget mere.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.