Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Udbud af græsning

Udbud af græsning

Naturstyrelsen Bornholm udbyder to arealer til græsning ved hhv. Vang og Almindingen
● Dugfrisk nyt fra BLF

Tuleborg ved Vang, ca. 6 hektar til græsning

Formålet med forpagtningen er pleje af naturarealer. Arealerne græsses for at reducere opvæksten af træer og buske, fjerne næring fra arealerne og give plads til de plantesamfund som er tilknyttet naturtyperne. På denne måde øges den biologiske mangfoldighed på arealerne.

Der afgræsses med robuste kvægracer, et moderat græsningstyk og en lang græsningssæson for at sikre en varieret vegetationshøjde med levesteder for både planter og dyr.

• Forpagtningen har et samlet areal på i alt ca. 6,0 ha. Arealet består af en klippeløkke med skov og mose omkring.
• Kontrakten løber i 5 år fra den 1. januar 2025 til d. 31. december 2029. Kontrakten kan forlænges én gang for yderligere 5 år efter nærmere aftale.
• Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen i hænde senest torsdag d. 2. maj 2024 kl. 9.00.

Du finder udbudsannonce, tilbudsblanket, udkast til kontrakt mv. på Naturstyrelsens hjemmeside.


Gulbakke ved Almindingen, udbud af græsningen på et areal på ca. 5,1 hektar

Formålet med forpagtningen er pleje af naturarealer. Arealerne græsses for at reducere opvæksten af træer og buske, fjerne næring fra arealerne og give plads til de plantesamfund som er tilknyttet naturtyperne. På denne måde øges den biologiske mangfoldighed på arealerne.

Der afgræsses med robuste kvægracer, et moderat græsningstyk og en lang græsningssæson for at sikre en varieret vegetationshøjde med levesteder for både planter og dyr.

• Forpagtningen har et samlet areal på i alt ca. 5,1 ha. Arealet består af et engareal med et vandløb samt en holm med trædække.
• Kontrakten løber i 5 år fra d. 1. januar 2025 til d. 31. december 2029. Kontrakten kan forlænges én gang for yderligere 5 år efter nærmere aftale.
• Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen i hænde senest torsdag d. 2. maj 2024 kl. 9.00.

Du finder udbudsannonce, tilbudsblanket, udkast til kontrakt mv. på Naturstyrelsens hjemmeside.

For mere information:

No items found.
Læs seneste udgave

Nyt fra BLF

Vær fuldt opdateret på landbrugets udvikling, ny viden, kommende arrangementer og meget mere.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.