Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 4 - Juni 2024
Sammenlægning af rådgivning

Sammenlægning af rådgivning

Bornholms Landbrug & Fødevarer og VKST vil samle rådgivningen
● Dugfrisk nyt fra BLF

Bornholms Landbrug & Fødevarers formand, Frederik Tolstrup, har i dag informeret medlemmer og medarbejdere om, at bestyrelsen foreslår sammenlægning af rådgivningen i Bornholms Landbrug & Fødevarer med VKST.

Der ligger mange overvejelser bag forslaget, men det er ønsket om at kunne tilbyde landbrugserhvervet på Bornholm en mere specialiseret og bredere pallette af rådgivning, der ligger bag ønsket om at samle rådgivningen. Forud går mere end 7 års tillidsfuldt samarbejde om rådgivning til grise- og mælkeproducenter og økologer mellem Bornholms Landbrug & Fødevarer og VKST, og sammenlægning af rådgivningen er en naturlig forlængelse af det hidtidige samarbejde.

Ved at samle rådgivningen vil der blive endnu bedre forudsætninger for at tilbyde de bornholmske landmænd den specialiserede rådgivning, der skal være med til at ruste landbruget til fremtiden.

Som Frederik Tolstrup udtrykker det: ”Vi har haft et godt og tillidsfuldt samarbejde med VKST gennem flere år, og det er en enig bestyrelse, der ønsker at udvide det samarbejde til at omfatte hele rådgivningen på Bornholm. Vi vil gerne kunne tilbyde medlemmerne den bedste rådgivning på områder som f.eks. økonomi, skat, selskabsdannelse, ledelse, strategi og finansiering. Den helhed og tværfaglighed kan vi få hos VKST. Samtidig står vi over for et generationsskifte på centrale områder, og det er vanskeligt at rekruttere nye medarbejdere. Ved at lægge rådgivningen sammen kan vi både skabe et godt fagligt miljø for medarbejderne og tilbyde vores medlemmer rådgivning fra den øverste hylde. Bornholms Landbrug & Fødevarer fortsætter som en selvstændig forening, og det samlede set up synes jeg, der er mange fordele i for medlemmerne.”

Det er op til Bornholms Landbrug & Fødevarers medlemmer at beslutte, om sammenlægningen af rådgivningen skal blive en realitet.

Den 14. september er medlemmerne inviteret til medlemsmøde, hvor bestyrelsen vil fortælle mere om sammenlægningen og høre medlemmernes holdninger og indspil.

Den 3. oktober afholder foreningen ekstraordinær generalforsamling, hvor medlemmerne skal beslutte sammenlægningen. Hvis medlemmerne af Bornholm Landbrug & Fødevare stemmer ja til sammenlægningen, så vil man fortsætte som selvstændig forening med varetagelse af medlemmernes interesser. Også ejerskabet af Kannikegaard vil fortsat ligge hos Bornholms Landbrug & Fødevarer. Rådgivningen vil overgå til VKST ved årsskiftet, og alle ansatte i Bornholms Landbrug & Fødevarer bliver ansat i VKST.

Fakta

  • Der er 28 ansatte i Bornholms Landbrug & Fødevarer og 280 i VKST
  • Rådgivningen samles i VKST f.m.ba., hvor alle medarbejdere fra Bornholms Landbrug & Fødevarer ansættes
  • Bornholms Landbrug & Fødevarer fortsætter som en selvstændig forening og som ejere af Kannikegaard i Aakirkeby

For mere information:

No items found.

Kalender

Ingen kommende begivenheder er planlagt netop nu.
Læs seneste udgave

Nyt fra BLF

Vær fuldt opdateret på landbrugets udvikling, ny viden, kommende arrangementer og meget mere.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.