Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 4 - Juni 2024
Ny Klima-Lavbundsordning

Ny Klima-Lavbundsordning

Nu kan du igen søge tilskud til klima-lavbundsprojekter
● Dugfrisk nyt fra BLF

Den 2. oktober åbnede Miljøstyrelsens Klima-Lavbundsordning, hvor du som lodsejer har mulighed for at søge tilskud til at udtage dine kulstofrige landbrugsarealer.

Hvis du vælger at få lavet et klima-lavbundsprojekt, kan du få tilskud til både rådgiver og entreprenør. De vil hjælpe dig med at planlægge og gennemføre projektet, hvor der som en del af processen skal fjernes dræn og grøfter. Du får også dækket værditabet på de arealer, der tages ud af drift.

Du kan læse mere om Klima-Lavbundsordningen ved et klik her.

Tag fat på din udtagningskonsulent

Lokale udtagningskonsulenter står klar til at give dig gratis hjælp til at søge Klima-Lavbundsordningen, hjælp til at lede dit klima-lavbundsprojekt eller agere sparringspartnere i klima-lavbundsprojekter ansøgt af kommune eller Naturstyrelsen. Du kan læse mere om udtagning af landbrugsjord på hjemmesiden www.udtagningskonsulenterne.dk, hvor du også kan finde din lokale udtagningskonsulent.

For mere information:

Simon Munk
Simon Munk
Planterådgiver og udtagningskonsulent
Læs seneste udgave

Nyt fra BLF

Vær fuldt opdateret på landbrugets udvikling, ny viden, kommende arrangementer og meget mere.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.