Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 4 - Juni 2024
Udbud af græsning: Rundemose, Gammelmose og Enebærskoven på Bornholm

Udbud af græsning: Rundemose, Gammelmose og Enebærskoven på Bornholm

Naturstyrelsen Bornholm udbyder tre naturområder i Almindingen på i alt ca. 9.3 hektar til græsning.
● Dugfrisk nyt fra BLF

Forpagtningen består af tre delarealer med et samlet omfang på ca. 9,3 ha.:

• Rundemose: 1,8 ha

• Gammelmose: 1,6 ha

• Enebærskoven: 5,9 ha

Arealerne består eng, mose, overdrev og skovkanter.

Kontrakten løber i 5 år fra d. 1. januar 2024 til d. 31.december 2028. Kontrakten kan forlænges én gang for yderligere 5 år efter nærmere aftale.

Formålet med forpagtningen er pleje af naturarealer.Arealerne græsses for at reducere opvæksten af træer og buske, fjerne næringfra arealerne og give plads til de plantesamfund som er tilknyttetnaturtyperne. På denne måde øges den biologiske mangfoldighed på arealerne. Derafgræsses med robuste kvægracer, et moderat græsningstyk og en langgræsningssæson for at sikre en varieret vegetationshøjde med levesteder forbåde planter og dyr.

Du kan læse mere på:

https://naturstyrelsen.dk/annonceringer/alle-annonceringer/2023/juni/udbud-af-graesning-rundemose-gammelmose-og-enebaerskoven-paa-bornholm/

For mere information:

No items found.

Kalender

Ingen kommende begivenheder er planlagt netop nu.
Læs seneste udgave

Nyt fra BLF

Vær fuldt opdateret på landbrugets udvikling, ny viden, kommende arrangementer og meget mere.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.