Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 4 - Juni 2024
Information om tørkepakken

Information om tørkepakken

Regeringen har lanceret en tørkepakke, der især skal hjælpe husdyrproducenter, der mangler foder
● Dugfrisk nyt fra BLF

GLM8-brakarealer (4 % brak):
Tørkepakken indeholder blandt andet en mulighed for at tage slæt på GLM8-arealer (brakarealer), hvis man mangler foder på egen bedrift. Det er desværre ikke tilladt at anvende ikke-produktive brakarealer (GLM8) til produktion af foder med henblik på salg af foder. Kan overtrædelsen ved kontrolbesøg vurderes til at være en forsætlig overtrædelse med henblik på salg af foder, medfører det som udgangspunkt en sanktion på 15 % af din landbrugsstøtte.

I en kontrolsituation skal man påberåbe sig force majeure. Denne force majeure kan påberåbes, hvis du har gjort, hvad der var muligt for at sikre foder til dine dyr, og du skal kunne dokumentere dette. Landbrugsstyrelsen anbefaler, at du har en skriftlig dokumentation, som du kan vise ved en kontrol. I vurderingen af force majeure vil indgå:

• Hvilke foderafgrøder har landbrugeren dyrket i år?
• Har landbrugeren vandingstilladelse?
• Har landbrugeren haft mulighed for at anvende den nødvendige mængde vand til dyrkning af foderafgrøder?
• Har landbrugeren været nødsaget til at afgræsse eller tage slæt som følge af, at din foderleverandør ikke har kunnet levere den aftalte mængde foder/kvalitet af foderet mv.?

Force majeure søges ved evt. kontrol og kan ikke søges på forhånd.

Blomster- og bestøverbrak:
Hvis du har etableret blomsterbrak, hvor fremspiringen er mislykket på grund af tørke, kan det efter omstændighederne også betragtes som en uforudsigelig hændelse omfattet af force majeure. Det er dog en forudsætning, at du har etableret din blomsterbrak rettidigt.

Bioordninger:
Under ordningen ”Biodiversitet og bæredygtighed” søges overskydende brak over de 4 %, hvor der ydes tilskud på 2.740 kr./ha oveni grundbetaling + ø-støtte. Det er ikke muligt at anmode om force majeure for tiltag, hvor du bevidst overtræder forpligtelser og krav, som du skal overholde i tilskudsordningen. Det er derfor ikke muligt at anmode om force majeure, fordi du har været nødsaget til at tage slæt eller afgræsse dit brakarealer til foder på arealer, som du har ansøgt under bioordningen ”Biodiversitet og bæredygtighed”.

Landbrugsstyrelsen har meddelt, at de er i gang med at afklare med EU-kommissionen, om reglerne kan lempes. Alternativt kan man trække arealerne ud af bioordningen ved kontrol og miste tilskuddet på 2.740 kr./ha.

Landbrugsstyrelsen har lavet en temaside, hvor de informerer om deres tørketiltag: Tørke 2023. Landbrugsstyrelsen holder løbende denne temaside opdateret, da der fortsat mangler nogle præciseringer.

Landbrugsstyrelsen har også oprettet en ”tørkehotline”, hvor du kan ringe ved spørgsmål på 3395 8000 eller sende en mail til torke@lbst.dk.

Fredag den 23. juni kl. 9.00 holder Landbrugsstyrelsen webinar om tørkepakken. Webinaret er efterfølgende lagt på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, så man kan se det, selv om man ikke har haft mulighed for at deltage i webinaret. Find det via linket her.

For mere information:

No items found.

Kalender

Ingen kommende begivenheder er planlagt netop nu.
Læs seneste udgave

Nyt fra BLF

Vær fuldt opdateret på landbrugets udvikling, ny viden, kommende arrangementer og meget mere.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.