Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 1 - Februar 2024
Indtjeningen for GRISE i frit fald

Indtjeningen for GRISE i frit fald

Status-nyt fra Henry Jespersen: Det kører den forkerte vej med indtjeningen i griseproduktionen. Noteringen falder, soja stiger, korn er fortsat dyrt, energi er højt, finansieringen stiger i rente ved refinansiering af kortrentelån.
● Dugfrisk nyt fra BLF

Det kører den forkerte vej med indtjeningen i griseproduktionen. Noteringen falder, soja stiger, korn er fortsat dyrt, energi er højt, finansieringen stiger i rente ved refinansiering af kortrentelån.

For de fleste griseproducenter på Bornholm er der en markdrift, som i disse år bidrager med en positiv indtjening. Når jeg således opgør kravet til en nulpunktsnotering, bliver det derfor med 2 tal. En med indregning af markens indtjening. Og en uden indregning af markens positive bidrag.

Jeg opgør noteringen som inkl. efterbetaling på 1,00 kr/kg:

Fra uge 4 er der således næsten 3 kr/kg i manko mellem nulpunktsnoteringen beregnet i den rene grise-produktion sammenholdt med den aktuelle notering.

For Bornholms 520.000 slagtegrise er det en manko på 137 mio kr. Med ca. 65 producenter er det 2 mio kr til hver i manko.

For mere information:

Læs seneste udgave

Nyt fra BLF

Vær fuldt opdateret på landbrugets udvikling, ny viden, kommende arrangementer og meget mere.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.