Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 4 - Juni 2024
Fremme af agerlandets fugle på Bornholm

Fremme af agerlandets fugle på Bornholm

Projekt "Fremme af agerlandets fugle er afsluttet" - men erfaringerne fra projektet kan tjene til inspiration til tiltag for agerfuglene også fremover
● Dugfrisk nyt fra BLF

Lærker, viber og agerhøns har fulgt de bornholmske landmænd i generationer. Og er skattede gæster på markerne, hvor lærker og viber bebuder forårets komme. Men agerlandets fugle er desværre i drastisk tilbagegang.

Det vil mange bornholmske landmænd gerne gøre noget ved. Og 9 landmænd på Bornholm har igennem 3 år gjort en ekstra indsats og har lavet lærkepletter, vibelavninger og barjordsstriber. Og efter tre år er vi blevet klogere:

• Lærkepletter virker. Og det er overraskende at lærkepletter virker så hurtigt; der er lærker, som slår ned i pletterne allerede 1. år.
• Det er også overraskende, at det er så svært at fremme viberne. Og at deres adfærd kan være svær at forstå.

Så det er nemt at gøre noget for lærkerne på de dyrkede marker. Og det er sværere at gøre noget for viberne.  Det er én af konklusionerne efter 3 år, hvor 9 bornholmske landmænd har gjort en særlig indsats for lærker, viber og agerhøns på deres marker.

Lærkepletter ved Slettegård, Østerlars

Vi kan meget, når vi arbejder sammen

Projektet er et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening på Bornholm, Dansk Ornitologisk forening på Bornholm, Jægerforbundet kreds 8, og Bornholms Landbrug & Fødevarer. Hver forening har haft personer med faglig kompetence i projektets arbejdsgruppe, hvor også landmænd har deltaget.

Hvert år har projektets 9 landmænd fået besøg af en planteavlsrådgiver, to ornitologer og en jæger. Sammen har man snakket om hvordan lærkepletter, vibelavninger og barjordsstriber har virket i det forgangne år, og hvor i sædskiftet de bedst kunne placeres i det kommende dyrkningsår.

Denne snak på gårdspladsen, med kort og luftfotos i hånden, har været meget værdsat af alle.  At veje for og imod, og derefter finde den bedst mulige løsning sammen - det har været projektets højdepunkt for mange. Sammen om at udpege placering, sammen om at evaluere, og sammen om at blive klogere.

Det skal virke, hvis landmændene skal med

Helt centralt for projektet har det også været, at det hvert år er blevet registreret, hvordan tiltagene ude hos projektets 9 landmænd har virket. Derfor har dels ornitologer, og dels en fagkyndig fra Jægerforbundet med stående hund besøgt landmændene for at registrere om lærker, viber og agerhøns har indfundet sig på markerne hos projektets landmænd.

En klar præmis har fra starten været, at hvis det virker, vil mange landmænd vil gøre en indsats for agerlandets fugle. Men hvis det ikke virker, vil de til gengæld ikke.

Alle landmænd kan gøre noget for lærkerne

Lærkerne kvitterede hurtigt for de lærkepletter, som de bornholmske landmænd lavede ved at løfte såmaskinen 5-10 m. Allerede 1. år havde lærkerne fundet pletterne, og taget dem i brug. Lærkepletter i vintersæd og vinterraps brugte lærkerne til 1. kuld unger, og lærkepletter i vårsæd blev brugt til 2. kuld lærkeunger.

Sanglærke, foto Carsten Andersen, DOF Bornholm

Se video om, hvad du kan gøre for at optimere agerfuglenes levevilkår via linket til You Tube her.

Du kan læse hele artiklen via linket her. Link til faktaarket med inspiration til tiltag for agerlandets fugle finder du nedenfor.

Inspiration til tiltag for agerlandets fugle

For mere information:

No items found.
Læs seneste udgave

Nyt fra BLF

Vær fuldt opdateret på landbrugets udvikling, ny viden, kommende arrangementer og meget mere.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.