Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 4 - Juni 2024
Forenede Gruppeliv - opsigelse ved manglende betaling

Forenede Gruppeliv - opsigelse ved manglende betaling

Vær opmærksom på eventuel opsigelse af gruppelivsforsikring som følge af ændret betalingspraksis
● Dugfrisk nyt fra BLF

Landbrug & Fødevarer er blevet gjort bekendt med, at der i den seneste tid har været en række hændelser, hvor medlemmer, der har tegnet forsikring hos Forenede Gruppeliv, har fået opsagt deres gruppelivsforsikring via Landbrug & Fødevarer som følge af manglende betaling.

Som sagen er oplyst skyldes det, at betalingspraksis blev ændret med virkning fra 1. januar i år, så hvor opkrævningen før gik via Bornholms Landbrug & Fødevarer, blev det til, at man som forsikringstager selv skal sørge for betaling, som udgangspunkt ved at tilmelde til betalingsservice. Opkrævningen fremsendes til forsikringstagerne via e-boks, og det kan ske, at man ikke er opmærksomme på opkrævning og efterfølgende rykkere, som så fører til opsigelse af forsikringen.

Landbrug & Fødevarer har været i kontakt med Forenede Gruppeliv, der oplyser, at forsikringstagere, der er havnet i den uheldige situation, straks skal gå til www.fg.dk og der i ”Kontakt FG” vælge kategorien privatperson og redegøre for situationen og anmode om genoptagelse af forsikringen. Hvis forsikringen er meddelt opsagt, nytter det ikke at betale, da det oprindelige policenummer er inaktivt, og der derfor skal fremsendes et nyt policenummer før betaling kan ske.

For mere information:

No items found.

Kalender

Ingen kommende begivenheder er planlagt netop nu.
Læs seneste udgave

Nyt fra BLF

Vær fuldt opdateret på landbrugets udvikling, ny viden, kommende arrangementer og meget mere.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.