Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 4 - Juni 2024
Årets Agerfugle-landmand dyrker lærker og viber

Årets Agerfugle-landmand dyrker lærker og viber

Årets Agerfugle-landmand kåres i dag på BLFs planteårsmøde
● Dugfrisk nyt fra BLF

Viben og lærken er forårsbebudere – og dem vil årets agerfugle-landmand gerne have besøg af. Og de besøger gerne Simblegård, hvor Lennart Westh bor sammen med sin familie.

Lokale repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Jægerforbund har nemlig peget på Lennart Westh som Årets Agerfugle-landmand i 2023. Og de begrunder deres valg med, at Lennart Westh gør meget, for at lærker, viber og agerhøns skal føle sig hjemme på Simblegård.

Lennart Westh siger: ”Jeg synes jo egentlig ikke, at jeg gør noget særligt. Det, som jeg gør, kan andre landmænd også gøre. Nogle gør det måske allerede”.

Men de tre foreninger vurderer, at det netop er noget særligt, når Lennart gør plads til agerlandets fugle.

På Simblegård er der både lærkepletter, barjordsstribe, brak og græsset eng til viber. Tiltag, som giver agerfuglene ynglesteder og føde, og som kan forenes med et effektivt landbrug.

I juni 2021 blev der afholdt markvandring i projektet - netop på Simblegård

Lennart Westh bliver udnævnt som Årets Agerfugle-landmand på Bornholms Landbrug & Fødevarers planteavlsårsmøde, som finder sted i Aakirkebyhallerne i dag kl. 13-16.

Ønsker du yderligere information, så er du velkommen til at kontakte:

  • Lennart Westh, årets agerfugle-landmand 2023, mobil 5174 3895
  • Carsten Andersen, Dansk Ornitologisk Forening, mobil 2344 0256
  • Simon J. Munk, plante- og naturrådgiver på Bornholms Landbrug & Fødevarer, mobil 5098 1863
  • Elisabeth Falk, projektleder ”Fremme af agerlandets Fugle”, Bornholms Landbrug & Fødevarer, mobil 2462 2384

I projektet samarbejder Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Jægerforbund og Bornholms Landbrug & Fødevarer. Projektet er støttet af 15. Juni Fonden og Bornholms Regionskommune.

For mere information:

No items found.

Kalender

Ingen kommende begivenheder er planlagt netop nu.
Læs seneste udgave

Nyt fra BLF

Vær fuldt opdateret på landbrugets udvikling, ny viden, kommende arrangementer og meget mere.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.