Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 4 - Juni 2024
Afgræsning af Ringebakkerne i udbud

Afgræsning af Ringebakkerne i udbud

Naturstyrelsen søger robust kvæg og geder til afgræsning af ca. 8 ha bestående af slette, skovbryn og krat i Ringebakkerne ved Vang
● Dugfrisk nyt fra BLF

Formålet med forpagtningen er pleje af naturarealer og at sikre bevarelsen af det lysåbne landskab. Arealerne afgræsses for at sikre og forbedre den biologiske mangfoldighed, så der skabes et varieret landskab med både skov, krat og lysåbne arealer. Græsningen sikrer, at arealerne holdes lysåbne, samt at der fjernes næring fra arealerne, så der gives plads til de plantesamfund, som er tilknyttet naturtyperne.

Der afgræsses med robuste kvægracer og geder, et moderat græsningstryk og lang græsningssæson for at sikre en varieret vegetationshøjde med levesteder for både planter og dyr.

Forpagtningen har et areal på ca. 8,0 ha bestående af slette, skovbryn og krat. Kontrakten løber i 5 år fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2027. Kontrakten kan forlænges én gang for yderligere 5 år efter nærmere aftale.

Frist for afgivelse af tilbud er den 8. november 2022 kl. 9.00.

Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside.

For mere information:

No items found.

Kalender

Ingen kommende begivenheder er planlagt netop nu.
Læs seneste udgave

Nyt fra BLF

Vær fuldt opdateret på landbrugets udvikling, ny viden, kommende arrangementer og meget mere.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.