Vi sidder klar til at hjælpe dig: mandag—torsdag kl. 8—16 og fredag kl. 8—15.
Seneste 'Nyt fra BLF':
November 2022

Gasdetektorer redder liv og førlighed.

De koster fra ca. 2.000 kr. og medbringes af de, der arbejder i stalden. Hvis de giver alarm, så er det som udgangspunkt fordi, der er en sundhedsskadelig gas i rummet, og du eller din medarbejder skal forlade rummet!

Når der arbejdes i stalden, uanset om det er i en svinebedrift eller kvægbedrift, så kan du og dine medarbejdere risikere at blive påvirket af sundhedsskadelige gasser.

Vi anbefaler ikke bestemte typer eller mærker men anbefaler, at gårdene anskaffer dem, så vi ikke kommer til at opleve en arbejdsulykke som den i Jylland her i marts måned, hvor arbejdet med gylleomrøring medførte en alvorlig ulykke.

Gasser er lumske. Når du arbejder med gylle, så kan du ikke selv opdage om den gas, der er i rummet, er farlig for dig. Svovlbrinten lammer din lugtesans, hvilket betyder, at du ikke selv kan lugte, når gaskoncentrationen kommer over 100-150 ppm i rummet, idet svovlbrinten lammer din lugtesans.

Fra Beredskabsstyrelsens Faktaark om Hydrogensulfid står der flg.:

Lugtgrænsen for hydrogensulfid (Svovlbrinte) er 0,0005 – 0,19 ppm.

Ved 100 ppm ses irritation af øjne og svælg og lugtesansen bedøves.

Ved 200 - 300 ppm er der risiko for livstruende lungepåvirkning.

Ved 600 - 700 ppm er der risiko for hurtigt kollaps og død

Grænseværdien i arbejdsmiljøsammenhænge er 5 ppm (7 mg/m3).

Få hjælp og svar på dine spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om
Gasdetektor
eller har brug for vores assistance, er du altid meget velkommen til at kontakte os.
Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.