Vi sidder klar til at hjælpe dig: Mandag—torsdag kl. 8—16 og fredag kl. 8—13
Seneste 'Nyt fra BLF':
September 2023
Om BLF

Værdi og Adfærd

Som en del af arbejdet med Mission, Vision & Strategi for Bornholms Landbrug & Fødevarer har vi også arbejdet med Værdi og Adfærd for foreningen. Medarbejderne på Kannikegaard er kommet med deres bud, og det er samlet under 4 overskrifter:

Professionalisme:

 • Vi arbejder med kunden i centrum og arbejder med helhedsorienteret rådgivning på tværs i Bornholms Landbrug & Fødevarers organisation
 • Vi er troværdige og ærlige i alle relationer
 • Vores arbejde er kendetegnet ved kvalitet og opleves som værdifuldt for kunden og samarbejdspartnerne
 • Vi udviser fleksibilitet over for kunden, samarbejdspartnere og egen organisation, når vi løser opgaverne
 • Vi fokuserer på landbrugets udfordringer og fokuserer på, at vores rådgivning skal skabe udvikling
 • Vi viger ikke udenom svære og komplicerede problemstillinger

Holdånd

 • Vi arbejder med stolthed, glæde og trivsel på arbejdspladsen og er selv en god kollega
 • Vi respekterer hinanden, og vores forskelligheder gør os stærke - vi er alle betydningsfulde i organisationen
 • Vi anerkender et godt stykke arbejde og synliggør og fejrer vore succeser, små som store
 • Vi kommunikerer, informerer og vidensdeler og skaber dermed grobund for den lærende organisation
 • Vi har medindflydelse og ejerskab på beslutninger i Bornholms Landbrug & Fødevarer
 • Vi VIL Bornholms Landbrug & Fødevarer

Målrettethed

 • Vi arbejder vedholdende med det, der er relevant
 • Vi har fokus på at løse opgaverne for at skabe bundlinje
 • Vi hjælper med at opstille fælles mål
 • Vi arbejder mod et fælles mål
 • Vores motivation er knyttet til de fælles mål
 • Vi hjælper med at sikre, at vi opstiller klare mål
 • Vi følger op på vores mål
 • Vi arbejder dagligt målrettet med stillede opgaver

Ordentlighed

 • Vi er gode til at organisere arbejdet
 • Vi er grundige og arbejder struktureret
 • Vi leverer den rådgivning, vi selv ønsker at modtage
 • Vi arbejder systematisk og gør det rigtige - første gang
 • Vi bruger vores netværk og samarbejdspartnere for at give den bedste rådgivning
 • Vi arbejder respektfuldt internt og eksternt
 • Vi har frihed og ansvar i vores planlægning og udførelse
Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.