Vi sidder klar til at hjælpe dig: mandag—torsdag kl. 8—16 og fredag kl. 8—15.
Seneste 'Nyt fra BLF':
November 2022
Arealet Rundløkke i udbud

Arealet Rundløkke i udbud

Forpagtning af arealet Rundløkke til omdrift, slæt eller afgræsning.
● Dugfrisk nyt fra BLF

Naturstyrelsen søger forpagter til ca. 9 hektar omdriftsareal beliggende mellem Vestermarie og Aakirkeby. Arealet må ikke sprøjtes, og der må ikke bruges handelsgødning.

Arealet Rundløkke bortforpagtes til omdrift, slæt eller græsning. Arealet er puljejord.

  • Arealet består af ca. 9,0 ha omdriftsareal beliggende på matr. nr. 178b Vestermarie – se bilag i udkast til forpagtningskontrakt.
  • Kontrakten løber i 5 år fra d. 1. januar 2022 til d. 31. december 2026.
  • Kontrakten kan forlænges én gang for yderligere 5 år efter nærmere aftale, og kan opsiges med 6 måneders varsel til den 31. december pågældende år.
  • Forpagter overtager arealet i den stand, hvori det er og forefindes ved kontraktens indgåelse. Arealet står på nuværende tidspunkt i stub.
  • Arealet bortforpagtes til omdrift, slæt eller afgræsning
  • Arealet må ikke sprøjtes.
  • Der må ikke anvendes handelsgødning på arealet.
  • Forpagter har mulighed for at udnytte de støttemuligheder, der er på arealet. Der medfølger betalingsrettigheder svarende til det støtteberettigede areal. Det er forpagters ansvar at vurdere, hvor meget af arealet, der er støtteberettiget til grundbetaling.

Se udbudsannoncen her, og læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside.


Rundløkkes beliggenhed

For mere information:

No items found.
Læs seneste udgave

Nyt fra BLF

Hver måned udgiver vi vores nyhedsbrev 'Nyt fra BLF'. Vær fuldt opdateret på landbrugets udvikling, ny viden, kommende arrangementer og meget mere.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.